ĐỊNH HƯỚNG NÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI

20200918_085714
Định hướng nông nghiệp hiện đại gắn liền với
nông nghiệp bền vững

Việt Nam là đất nước sản xuất nông nghiệp với cơ cấu cây trồng đa dạng. Nền nông nghiệp đã và đang mang lại những giá trị rất lớn cho nền kinh tế và tạo ra rất nhiều việc làm cho người lao động.

Tuy nhiên, nông nghiệp truyền thống phụ thuộc vào tự nhiên dẫn đến khai thác tài nguyên đất, nước và sức lao động của con người quá cao- trong khi nền nông nghiệp quá phụ thuộc vào sức lao động con người không phải là nền nông nghiệp bền vững. Đặc biệt chi phí về sản xuất và nhân công ngày càng cao nhưng không tối ưu được sẽ dẫn đến thiệt hại.

Bên cạnh đó, Quan niệm “ Ruộng không phân như thân không của” đang bị người nông dân hiểu sai và lạm dụng quá nhiều dẫn tới sử dụng phân, thuốc một cách tràn lan không còn theo liều lượng hay mức độ nữa làm dư thừa, lãng phí và độc hại gây ảnh hưởng tới chất lượng nông sản không còn đủ điều kiện để đáp ứng các yêu cầu thị trường.

Chính từ những trăn trở về một nền nông nghiệp chính xác, giúp cho người nông dân nhàn hơn , sử dụng phân bón, nước tưới cho từng cây được chính xác hơn từ đó tạo ra chất lượng và sản lượng nông sản tốt hơn.

 

MimosaTEK đã nghiên cứu, chế tạo, đổi mới và cập nhật liên tục để làm ra sản phẩm “ BỘ CHÂM PHÂN THÔNG MINH RATA” với mong  muốn giúp cho người nông dân sử dụng thiết bị luôn được “ Rảnh Tay” để dành nhiều thời gian cho các hoạt động giải trí. Chúng tôi luôn cập nhật kiến thức từng giờ, từng ngày để luôn đổi mới, nâng cấp chất lượng giải pháp từ đó phục vụ người nông dân một cách “ chính xác, hiệu quả và tiết kiệm ”.

Hãy cho chúng tôi biết có thể giúp gì cho bạn?

Copyright © Since 2015 MimosaTEK. All rights reserved.

Copyright © since 2015 MimosaTEK. All rights reserved.