Dự án Nông nghiệp thông minh: Ứng dụng cảm biến thông minh để thực hành ngập khô xen kẽ trong canh tác lúa​

wb_iot_for_awd_1_final_vie_200312.00_01_17_11.still338

Dự án World Bank: Dự án Nông nghiệp thông minh: Ứng dụng cảm biến thông minh để thực hành ngập khô xen kẽ trong canh tác lúa

Dự án được triển khai dựa trên sự hợp tác của Tổ chức Ngân hàng thế giới (WB) và Công ty Mimosa Technology Việt Nam. Áp dụng nền tảng Iot trong việc điều chỉnh mực nước tại ruộng lúa của nông dân tại Đồng bằng sông Cửu long, dự án mang lại giải pháp trồng lúa mới và tác động tích cực tới việc tiết kiệm nguồn nước tưới cho cây lúa:

– Lượng nước tưới của từng hộ sử dụng giảm từ 13% đến 20% so với cách tưới thông thường;

– Tổng dự án làm giảm lượng nước sử dụng đến 28% và lượng khí thải mêtan lên đến 48%. 

Thông qua những “con số biết nói” trên, dự án làm thay đổi cách nhìn nhận về phương thức trồng lúa truyền thống. Sử dụng nền tảng công nghệ tiên tiến dựa trên tiêu chí “ nông nghiệp chính xác”, áp dụng kĩ thuật điều khiển luân phiên mực nước (AWD) từ đó mang lại giải pháp nông nghiệp với phương châm : Tiết kiệm, hiệu quả, tiện ích, bền vững.

Hãy cho chúng tôi biết có thể giúp gì cho bạn?

Copyright © Since 2015 MimosaTEK. All rights reserved.

Copyright © since 2015 MimosaTEK. All rights reserved.