Đất là nền để cây mọc nơi bộ rễ của cây sinh trưởng và phát triển

Hiểu biết về loại đất đang canh tác thì bón phân sẽ hợp lý, từ đó giúp cây trồng đạt năng suất cao hơn

Giải pháp phân tích dưỡng chất

Nhắc đến việc chăm sóc cây trồng trước khi nói về phân bón, cần phải nói về đất và nước. Đất là nền để cây mọc nơi bộ rễ của cây sinh trưởng và phát triển, giữ gìn, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết, nước và không khí cho cây. Đất là môi trường thuận lợi cho các sinh vật và vi sinh vật sinh sôi, nảy nở và tạo mùn cho đất. Hiểu biết về loại đất đang canh tác thì bón phân sẽ hợp lý, từ đó giúp cây trồng đạt năng suất cao hơn.

Đứng trước vấn đề người nông dân cần hiểu về loại đất của nông trại mình, MimosaTEK đã tìm hiểu, nghiên cứu và hợp tác với các công ty đầu ngành để đưa ra 

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DƯỠNG CHẤT
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Get to know the real city

Go into the places only locals are familiar with. Visit little known hideouts and avenues that open the mind into what being a local is all about.

Go off the beaten track

Go into the places only locals are familiar with. Visit little known hideouts and avenues that open the mind into what being a local is all about.

Enjoy professional equipment

Go into the places only locals are familiar with. Visit little known hideouts and avenues that open the mind into what being a local is all about.

"What I love about these tours is that the guides are not afraid to get off the beaten track and show us the real city. This is an I will definitely come back to"
Alene Elvine
HR Manager
“The guide was everything I hoped for, and more. BikeTour really makes a difference, I would have never discovered the beautiful places we stopped for"
Jonas Gerber
Designer

Enjoy the bike ride of your life

Copyright © Since 2015 MimosaTEK. All rights reserved.