Our Customers

THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI CỦA NGƯỜI NÔNG DÂN LÀM NÔNG NGHIỆP MỚI

Bỏ lại những hình ảnh đã quen thuộc “con trâu đi trước, cái cày theo sau” , những năm gần đây xuất hiện nhiều những “trang trại công nghệ cao” ở các vùng nông thôn. Ở đó, người nông dân áp dụng thành tựu công nghệ, thay đổi phương thức sản xuất, làm việc bằng phương pháp điều khiển tự động từ xa… nhằm tối ưu hoá quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản, bảo vệ môi trường, cải thiện đời sống và làm giàu cho chính họ.

Read more »

NÔNG DÂN LÀM NÔNG NGHIỆP 4.0

Theo xu hướng thị trường ngày càng đòi hỏi cao hơn về chất lượng nông sản và phương thức canh tác, MimosaTEK đã đưa những sản phẩm tưới thông minh đến tận tay những người nông dân, những người đang thực sự cần những thay đổi thiết yếu trong nhu cầu nông nghiệp của họ.

Read more »

What could we help you with?​

Mimosa Technology Co., Ltd​

Copyright © since 2015 MimosaTEK. All rights reserved.