mọi bài toán khó đều có lời giải,
mọi vấn đề sẽ luôn có giải pháp

Hệ sinh thái các giải pháp từ MimosaTEK

Giải pháp phân tích dưỡng chất đất

Hiểu biết về loại đất đang canh tác thì bón phân sẽ hợp lý, từ đó giúp cây trồng đạt năng suất cao hơn.

trung hòa pH nước tưới

pH trong nước tưới quyết định khả năng hấp thụ dinh dưỡng của cây. Tạo ra nguồn nước tưới với độ pH chính xác sẽ giúp cho cây sinh trưởng và phát triển tốt nhất.

Giải pháp quản lý tưới thông minh

Tính toán lượng nước tưới cần thiết cho cây để kiểm soát độ ẩm của đất/giá thể. Từ đó xác định thời điểm tưới và ngừng tưới một cách tối ưu nhất thông qua ứng dụng mPlatform ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày.

Giải pháp quản lý tưới và pha phân thông minh

Quản lý tưới kết hợp phân bón hòa tan đảm bảo cho cây có được dinh dưỡng đầy đủ và chính xác nhất trong quá trình sinh trưởng và phát triển.

Giải pháp kiểm soát điều kiện vi khí hậu trong nhà kính

Chủ động tạo môi trường sinh trưởng tốt nhất cho cây trồng trong nhà kính nhằm tăng thêm năng suất qua kỹ thuật tăng cường khả năng bốc thoát hơi nước hàng ngày

Những con số biết nói & hình ảnh thực tế

Giai đoạn 2017-2019

0
Nông hộ sử dụng giải pháp
0 Ha
triển khai trên toàn lãnh thổ Việt Nam
0 tấn
Nông sản sạch tạo ra từ giải pháp
0 L
Nước nông nghiệp được tiết kiệm

Hãy cho chúng tôi biết có thể giúp gì cho bạn?

Công ty TNHH Mimosa Technology

Copyright © since 2015 MimosaTEK. All rights reserved.