GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH DƯỠNG CHẤT ĐẤT

Đất là nền để cây có thể sinh trưởng và phát triển.

Người nông dân hiểu biết rõ về loại đất mà mình đang canh tác.Từ đó bón phân, tưới nước đến chăm sóc theo từng giai đoạn phát triển của cây sẽ được chính xác.


HIỆU QUẢ

khi hiểu rõ về Đất
-----------------------------

10% - 20%

Năng suất vụ mùa

10% - 30%

Phân bón

10% - 25%

Nước tưới.

Nguyên tắc PHÂN TÍCH DƯỠNG CHẤT ĐẤT trên nền tảng IoT

Hiểu Đất

Kết hợp phân tích SA CẤU ĐẤT
để biết loại đất (sét, cát, pha,..) cùng phân tích dưỡng chất để có được những thông số chính xác về pH, EC, hàm lượng dinh dưỡng thông qua quy trình phân tích từ EUROFINS.Dùng Đất

Xác định loại cây trồng phù hợp với loại đất đã được kiểm nghiệm và phân tích, áp dụng kỹ thuật, quy trình canh tác cho chính xác.

Cải tạo đất

Trước và sau mỗi vụ mùa, hiểu rõ đất cần và thiếu những dưỡng chất cần thiết nào để tạo ra một nền đất tốt nhất cho cây trồng.

Chăm đất

Lượng dinh dưỡng của đất sẽ cần phải bổ sung chính xác nhất vào từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây giúp cho việc bón phân kịp thời và chính xác. Dựa trên kết quả phân tích dưỡng chất đất để điều chỉnh chương trình bón phân cho cây.


Quy trình giải pháp


Những con số biết nói & hình ảnh thực tế

0
TẤN
Phân bón tiết kiệm
0
LÍT
Nước được tiết kiệm

Hãy cho chúng tôi biết có thể giúp gì cho bạn?

Công ty TNHH Mimosa Technology

Copyright © since 2015 MimosaTEK. All rights reserved.