GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TƯỚI DƯỠNG CHẤT THÔNG MINH

Tại sao quản lý tốt lượng nước tưới, pH và EC là chìa khóa thành công

Việc dùng phân bón hòa tan khi tưới với hệ thống nhỏ giọt là một lợi thế rất lớn để cung cấp phân bón đến từng gốc cây một cách đều đặn.

 

Tuy nhiên, chỉ cần không được kiểm soát tốt bất kỳ yếu tố nào sau đây đều dẫn đến thất bại về năng suất, đặc biệt trong môi trường trồng trên giá thể:

 

  • Công thức dưỡng chất từng giai đoạn
  • Lượng nước tưới
  • pH 
  • Nồng độ pha (EC) 

 

Giải pháp TƯỚI DƯỠNG CHẤT THÔNG MINH giúp

Tăng đến
30%
năng suất vụ mùa

Giảm đến
30%
phân bón sử dụng

Giảm đến
50%
lượng nước tưới

Giảm
50%
năng lượng vận hành tưới

Mô hình thực hiện

Hình ảnh triển khai thực tế

Công ty THNN Mimosa Technology

Copyright © Since 2015 MimosaTEK. All rights reserved.