GIẢI PHÁP IoT QUẢN LÝ TƯỚI CHÍNH XÁCTại sao tưới VỪA ĐỦ là cách quản lý tưới tối ưu


HIỆU QUẢ

khi tưới vừa đủ
-----------------------------

10% - 15%

Năng suất vụ mùa

10% - 50%

Nước tưới

10% - 50%

Năng lượng


Nguyên tắc quản lý tưới TƯỚI CHÍNH XÁC trên nền tảng IoT


Tính toán lượng nước tưới cần thiết

Trạm quan trắc thời tiết cung cấp dữ liệu để tính toán lượng nước tưới cần thiết theo điều kiện thời tiết hằng ngày.

Kiểm soát độ ẩm đất liên tục

Cảm biến độ ẩm đất đo độ ẩm mỗi 5 phút để xác định thời điểm cần tưới/ ngưng tưới cũng như đảm bảo độ ẩm luôn trong ngưỡng tối ưu.


Phần mềm quản lý đám mây

Phần mềm mPlatform lưu trữ các thông tin về đặc tính đất, cây trồng và dữ liệu từ các cảm biến để cho khuyến nghị các cảnh báo phù hợp.


Quản lý qua điện thoại thông minh

Kết hợp với bộ điều khiển NG Mgreen kết nối internet, tất cả các tác vụ điều khiển tưới cũng như dữ liệu cảm biến đều được quản lý trên điện thoại thông minh ở bất kỳ đâu.Mô hình triển khai của MimosaTEK


Những con số biết nói & hình ảnh thực tế

1000
(Lít)
Nước tiết kiệm được
1
(ha)
Diện tích triển khai

Hãy cho chúng tôi biết có thể giúp gì cho bạn?

Công ty TNHH Mimosa Technology

Copyright © since 2015 MimosaTEK. All rights reserved.