GIẢI PHÁP IoT QUẢN LÝ CHÂM PHÂN CHÍNH XÁC


4 YẾU TỐ cốt lõi trong việc quản lý tưới bón qua hệ thống nhỏ giọt


HIỆU QUẢ

khi kiểm soát tốt 4 yếu tố
-----------------------------

10% - 30%

Năng suất vụ mùa

Đến 30%

Phân bón

10% - 50%

Nước tưới

10% - 50%

Năng lượng


Nguyên tắc quản lý CHÂM PHÂN CHÍNH XÁC trên nền tảng IoT


Cung cấp chương
trình dinh dưỡng
của cây trồng

Cung cấp chương trình dinh dưỡng cho từng loại cây trồng và hướng dẫn việc pha phân bón trước vụ.
* Có thể kết hợp phân tích nước & đất

Tự động pha, kiểm soát phân bón/ nước tưới hằng ngày:

Bộ châm phân Rata tự động thực hiện chương trình mới và pha phân bón độc lập cho từng khu vực trồng khác nhau với các chương trình khác nhau


Kiểm soát 4 yếu tố
từ cảm biến và
phần mềm

Phần mềm mPlatform ghi nhận dữ liệu từ các cảm biến độ ẩm , EC, pH và từ chậu giá thể thông minh GreenPot để phân tích tình trạng hấp thu nước tưới và dinh dưỡng của cây trồng.

Quản lý qua điện thoại thông minh

Với tính năng kết nối Internet trực tiếp của bộ châm phân RATA, tất cả các tác vụ điều khiển, dữ liệu cảm biến đều được điều khiển quản lý trên điện thoại thông minh tại bất kỳ đâu.Mô hình triển khai của MimosaTEK


Những con số biết nói & hình ảnh thực tế

0
(tấn)
Nông sản được tạo ra thêm
0
(nông hộ)
Trải nghiệm phương pháp pha phân bón thảnh thơi và hiệu quả
0
(tấn)
Phân bón tiết kiệm được

Hãy cho chúng tôi biết có thể giúp gì cho bạn?

Công ty TNHH Mimosa Technology

Copyright © since 2015 MimosaTEK. All rights reserved.