Chúng tôi lựa chọn những công nghệ tiên tiến nhất trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào những sản phẩm của mình với tiêu chí phải phù hợp nhất với đặc thù của ngành nông nghiệp địa phương cả về mặt hiệu quả sản xuất lẫn chi phí đầu tư.

Chúng tôi muốn càng ngày càng nhiều người nông dân được tiếp cận công nghệ để tạo một bước phát triển mới trong việc canh tác của mình.

THIẾT BỊ TƯỚI THÔNG MINH

TRẠM QUAN TRẮC THỜI TIẾT

Trạm thời tiết

Đo lường thông số thời tiết, cảnh báo khí hậu, thiên tai.

Hãy cho chúng tôi biết có thể giúp gì cho bạn?

Công ty TNHH Mimosa Technology

Copyright © Since 2015 MimosaTEK. All rights reserved.