Dự án Smart farming

DA-WB_05

CẢI THIỆN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NƯỚC TRONG CANH TÁC LÚA NƯỚC THÔNG QUA ỨNG DỤNG CẢM BIẾN THÔNG MINH Ở VIỆT NAM

Dự án Smart Farming do Ngân hàng Thế giới đầu tư hỗ trợ nông dân thực hiện sản xuất lúa theo hình thức tưới ngập – khô xen kẽ, ứng dụng cảm biến thông minh kết nối với điện thoại di động để theo dõi và điều khiển mực nước tưới trong suốt quá trình phát triển của cây lúa. Qua đó giúp nông dân tiết kiệm được lượng nước tưới không cần thiết, đặc biệt là trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Hình ảnh dự án

Hãy cho chúng tôi biết có thể giúp gì cho bạn?

Copyright © Since 2015 MimosaTEK. All rights reserved.

Copyright © since 2015 MimosaTEK. All rights reserved.