Tiết kiệm nước cho cây cà phê

DA-WB_01

Thí điểm tiết kiệm nước cho cây cà phê sử dụng cảm biến và công nghệ tưới thông minh

Giúp các nông hộ trồng cà phê tiết kiệm 30% lượng nước tưới, điện năng và công lao động tưới. Các nông hộ đã cải tiến tập quán tưới cà phê, sử dụng nguồn nước hiểu quả hơn và thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu

Hình ảnh dự án

Hãy cho chúng tôi biết có thể giúp gì cho bạn?

Copyright © Since 2015 MimosaTEK. All rights reserved.

Copyright © since 2015 MimosaTEK. All rights reserved.