Ứng dụng IoT trong quản lý tưới tự động chính xác

IMG_8004

Ứng dụng công nghệ Internet vạn vật trong quản lý tưới tự động chính xác trên cây rau

Ứng dụng công nghệ Internet vạn vật trong quản lý tưới tự động chính xác trên cây rau giúp các nông hộ trồng ớt chuông và cà chua tiết kiệm 30% – 50%  lượng nước tưới, điện năng và tiết kiệm 80% công lao động tưới nhờ tự động hoá. Năng suất cây trồng tăng từ 20% đến 30%

Hình ảnh dự án

Hãy cho chúng tôi biết có thể giúp gì cho bạn?

Copyright © Since 2015 MimosaTEK. All rights reserved.

Copyright © since 2015 MimosaTEK. All rights reserved.